top of page
Hallands_sjukhus_lågupplöst_för_skärm.jp

ISOVOX® MEDTECH ÄR SKAPAD MED LOGOPEDER, FÖR LOGOPEDER.

ISOVOX® MedTech är framtagen tillsammans med Leg.Logopeder, Medicintekniska ingenjörer i Region Halland och företaget ISOVOX AB.

Läs Region Hallands egna ord om projektet nedan.

Samarbete för förbättrade röstbedömningar på logopedimottagningarna Hallands sjukhus


Bakgrund

Röstinspelningar används som underlag för att kunna höra exakt vilka parametrar i rösten som kan och ska behandlas hos patienter med röstproblematik, senare också för utvärdering av eventuell behandling samt förbättring/försämring över tid. Ljudkvalitén på inspelningarna har under alla år varit undermålig, men en stationär studio på varje mottagning har ur ekonomisk och funktionell synvinkel inte varit aktuell. 2018 inleddes i stället ett samarbete med MTH Medicinsk Teknik Halland och företaget ISOVOX AB, för att anpassa den mobila röstinspelningsstudion Isovox för logopediverksamhetens behov.

Syfte

Att med bättre ljudkvalité på röstinspelningar nå snabbare och säkrare resultat i röstbehandling.

Metodbeskrivning

Efter dialog om logopediverksamhetens behov togs en prototyp fram. Isovox provades och utvecklades ytterligare för att tillgodose kraven på hög inspelningskvalité, möjlighet till lagring i VAS, godkänd vårdhygien och tillgänglighet för rullstolsburna patienter.


Resultat
 Kvalitétshöjning
Den förbättrade ljudkvalitén ger logopeden betydligt bättre möjlighet att bedöma rösten på en detaljerad nivå.
 Delaktighet och värde för patienten

Patienten ges möjlighet att lyssna på sin egen röstinspelning och analysera den tillsammans med logopeden. Detta ökar förståelse för behandlingsprocessen och ger motivation till träning.
 Likvärdighet
En mobil röststudio ger röstpatienterna i Halland likvärdig möjlighet till röstbehandling hos logoped.

Skapat värde

Förbättringsarbetet innebär ökat värde för både invånare och logopediverksamhet i form
av ökad effektivitet, och säker ljudkvalité samt en ekonomisk besparing jämfört med alternativen. Isovox är nu känd i logopedin i Sverige som den första mobila röstinspelningsstudion och flera landsting har köpt in den.


Logopedin i Region Halland går stolt i bräschen för nytänk inom röstlogopedin.

Projektgrupp: Logopedimottagningarna på Rehabiliteringskliniken HS, MTH Medicinsk teknik Halland, företaget ISOVOX AB

bottom of page