top of page
Skärmavbild 2019-06-14 kl. 12.35.45.png

ISOVOX® MEDTECH

Framtidens inspelningsmiljö är här.

Utvecklad med logopeder, för logopeder.
ISOVOX® MedTech är ett portabelt röstbås som stänger ute störande ljud och buller vid inspelning och röstanalys. En kvalitetssäkring för varje patient.
Tillsammans med ett flertal logopeder i Sverige är ISOVOX® MedTech utvecklad för att förenkla och förbättra arbetet för logopeden, varje dag, med varje patient, i varje behandlingsrum.

ANPASSAD FÖR VARJE PATIENT

Med smidiga antistatiska hjul kan ISOVOX® MedTech enkelt flyttas mellan behandlingsrum, genom varje dörr, över trösklar och in i hiss.

ISOVOX® MedTech är utrustad med ett höj- och sänkbart stativ som är helt smörjfri.

ISOVOX® MedTech är utvecklad för att enkelt justeras till varje patients höjd, dessutom är stativet rullstols kompatibelt.

Skärmavbild 2019-06-14 kl. 12.36.37.png

Framtagen efter logopedernas behov
ISOVOX® MedTech är tippsäker, enkel att låsa fast och rullstols-kompatibel.

Skärmavbild 2019-06-14 kl. 12.15.21.png
Skärmavbild 2019-06-14 kl. 12.14.51.png
Skärmavbild 2019-06-14 kl. 12.15.39.png

Förbättrar inspelningsljudet hos Svenska Logopedimottagningar med upp till 90%

Grafen visar rumsljud utan, respektive med ISOVOX®

Röd linje – Vanligt behandlingsrum

Grön linje – ISOVOX® MedTech

ISOVOX® MedTech tar bort upp till 90% av störljud från rummet vilket ökar hörbarheten och låter dig höra röstdetaljer som annars inte hade hörts.

S5 _ ISOVOX (grön) VS Logopedirum (röd)_edited.jpg

Inga krångliga funktioner eller ombyggnationer!

Ställ dig i din ISOVOX® MedTech, stäng luckan och påbörja inspelningen.

Samma kristallklara resultat, varje gång. Oavsett rum.

Skärmavbild 2019-06-14 kl. 12.25_edited.png
Skärmavbild 2019-06-14 kl. 12.26_edited.png
Skärmavbild 2019-06-14 kl. 12.26.18.png
Skärmavbild 2019-06-14 kl. 12.10_edited.png
bottom of page